Dentální hygiena

Dobrá úroveň dentální hygieny je nezbytným předpokladem pro trvalé zachování zdravých zubů a dásní a zároveň vytváří nezbytné podmínky pro úspěšnou léčbu již vzniklého poškození.

Současné znalosti o negativním působení zubního mikrobiálního povlaku (dále jen plaku), jehož chronická přítomnost v dutině ústní vede ke vzniku kazu, krvácení dásní, tvorbě zubního kamene a k dalším závažným poškozením, nám umožňují zabránit těmto změnám jeho důsledným odstraňováním.

V naší ordinaci věnujeme úvodní návštěvy vyhodnocení stavu dentální hygieny, výběru vhodných pomůcek a nácviku správné techniky čištění zubů individuálně u každého z vás. Správně prováděná dentální hygiena, to znamená s profesionální pomocí naučená a v pravidelných intervalech kontrolovaná, je předpokladem pro zachování zdravých zubů.

Pro stálé klienty naší praxe doporučujeme absolvování dvou návštěv ročně pod vedením diplomované dentální hygienistky, s možností opětovného nácviku dentální hygieny a profesionálního čištění zubů (vizualizace plaku, jeho odstranění, odstranění zubního kamene, pigmentací, dokonalé vyčištění povrchu zubů depurací či air-flow).