Prevence

Prevence je předcházení vzniku onemocnění organismu, v našem případě zubů a dásní. Představu kvalitní prevence v dutině ústní spojujeme s celoživotním zachováním zubů a zdravého  parodontu (závěsného aparátu zubů). Současné znalosti o negativním působení zubního mikrobiálního povlaku (dále jen plaku), jehož chronická přítomnost v dutině ústní vede ke vzniku kazu, krvácení dásní, tvorbě zubního kamene a k dalším závažným poškozením, nám umožňují zabránit těmto změnám jeho důsledným odstraňováním. Toho docílíme dobře fungující spoluprací pacienta se stomatologickým týmem (lékařem, dentální hygienistkou). Jen trvale správně prováděná ústní hygiena, to znamená s profesionální pomocí naučená a v pravidelných intervalech kontrolovaná, je předpokladem pro zachování zdravých zubů.

V naší ordinaci věnujeme úvodní návštěvy dent. hygieny vyhodnocení stavu ústní hygieny, výběru vhodných pomůcek a nácviku správné techniky čištění zubů individuálně u každého z vás.

Pro stálé klienty naší praxe doporučujeme absolvování dvou návštěv dent. hygieny ročně. Jednou za dva roky snímkujeme. Preventivní RTG vyšetření nám odhalí časné změny na zubech a parodontu, event. chyby či nedostatky předchozích stomatologických ošetření. Dentální hygiena zahrnuje profesionální čištění zubů (vizualizace plaku, jeho odstranění, odstranění zubního kamene, pigmentací, dokonalé vyčištění povrchu zubů depurací či air-flow).