Stomatochirurgie

Stomatochirurgie zahrnuje širokou škálu léčebných zákroků, od běžných  výkonů jako  je vytažení (extrakce) zubů až po náročné chirurgické zákroky prováděné na specializovaných klinikách s lůžkovým zázemím. V našem provozu provádíme nejčastěji tyto výkony:

Extrakce zubů, nevyjímaje extrakci třetích molárů (zubů moudrosti)

Indikací k vytažení zubů moudrosti nemusí být jen nenapravitelná destrukce kazem, ale i špatný sklon v dutině ústní, či neúplné prořezání, které znesnadňuje provádění ústní hygieny a vede k opakovaným zánětům měkkých tkání ve svém okolí. Náročnost extrakce a její provedení je dána konkrétní situací v dutině ústní, a proto je zákrok vždy individuálně naplánován a podložen předchozím RTG vyšetřením.

Resekce kořenového hrotu, jinými slovy odstranění zánětlivého ložiska v okolí špičky kořene mrtvého (nevitálního) zubu, je dnes výjimečně prováděným zákrokem, a to díky úspěchům  endodontického ošetření nevitálních zubů.