Endodoncie

Úkolem endodoncie  je ošetření kanálků probíhajících kořenem zubu. U zdravého zubu zde prochází nervové a cévní zásobení. Endodontické ošetření je potřebné u zubů nevitálních  (mrtvých), u zubů s kazem pronikajícím do dřeňové dutiny (nervu)  nebo v případech, kdy je nutná výrazná korekce postavení zubu protetickou náhradou. Spočívá v časově náročném výkonu, při kterém stanovujeme délku kořenového kanálku pomocí apexlokátoru (bez použití RTG záření), kanálek  poté čistíme a opracováváme tak, aby bylo možné jej uzavřít a tím zabránit případné kontaminaci bakteriemi z vnějšího prostředí. 

Dosažený výsledek je kontrolován pomocí RTG snímku a měl by přinést dlouhodobě stabilní stav, se zachováním funkce ošetřeného zubu. Při selhání ošetření dojde k vytvoření na snímku patrného projasnění nad kořenem zubu. To pacient pocítí občasnou bolestivostí zubu, v akutní fázi až otokem a vyklenutím nad postiženým kořenem. Řešení je možné pomocí nového endodontického ošetření (tzv. reendodoncií), v krajním případě resekcí kořenového hrotu. V naší ordinaci se důslednou preventivní péčí snažíme předcházet vzniku náhlých bolestivých stavů. Za úspěšnost provedeného endodontického ošetření  ručíme.