Estetická stomatologie

Pro mne osobně je estetika v oboru stomatologie to, co je přirozené. Pokud má každý z nás zachovaný přirozený úsměv spoluvytvářený svými bílými zuby a zdravým parodontem, pak je to myslíme estetické. V těchto případech nám postačí dobrá úroveň dentální hygieny. U „náročnějších“ klientů pak běžné preventivní úkony můžeme doplnit bělením zubů, kdy lze dosáhnout změny odstínu barvy zubu použitím preparátů na bázi peroxidů. V naší  praxi provádíme profesionální bělení zubů přímo v ordinaci pod dohledem lékaře, či dentální hygienistky. Dnes dostupné zkušenosti s bělícími technikami zajišťují výborné výsledky, bez poškození zubů nebo měkkých tkání. Zákrok je prováděn na přání pacienta, který vždy musí projít tzv. hygienickou fází ošetření (viz dentální hygiena).

Mnozí naši klienti se však již ocitli v situaci, kdy estetického je třeba znovu dosáhnout nápravou škod či chyb vzniklých v minulosti. Běžnou součástí naší každodenní  praxe je zhotovení výplní (tzv. plomb). Ve viditelném úseku chrupu je dnes již nemyslitelné, aby výplň nebyla v barvě zdravého zubu, nenápadně začleněna do zubního oblouku. Dostupné fotokompozitní materiály (bílé světlem tuhnoucí pryskyřice) podpořeny  vazebnými systémy (prostředky pro spojení výplně se zubem) zajišťují kvalitní a dlouhodobě stálé ošetření tzv. bílou plombou i v postranním úseku chrupu (na stoličkách). Plánované ošetření a výběr materiálu je vždy individuální, po domluvě s pacientem.

Při rozsáhlém poškození zubu kazem, či dostavbě zubu po endodontickém ošetření, je třeba vyrobit výplň v laboratoři, pak mluvíme o kompozitních či keramických inlayích nebo onlayích, viz protetika. Postup ošetření je doplněn zhotovením otisku a modelací výplně v laboratoři. V ordinaci pak probíhá fixace zhotovené výplně a následná kontrola přesnosti.

U předních zubů je někdy pro dosažení přirozeného úsměvu nutné pozměnit výrazněji barvu, ale i velikost a tvar zubu. Pak je možné zvolit ošetření pomocí kompozitních nebo keramických faset. Při jejich zhotovení nenarušíme preparací (broušením) celý povrch zubu, ale velice šetrně upravíme jen povrch zubu směřující k tváři či rtu. Opět následuje otisk, výroba fasety v laboratoři a fixace kompozitní nebo keramické náhrady v ordinaci. Výkony jsou prováděny maximálně šetrně v lokální anestezii. Na odevzdané práce poskytujeme záruku pět let.

Do spektra estetického ošetření jistě náleží výkony ošetřující rozsáhlé defekty chrupu, ke kterým patří metalokeramické či celokeramické korunky, mosty vč. ošetření navazujících na zavedení implantátů. Bližší informace najdete v části protetika.